Arrowhead - tutaj jesteśmy

ARROWHEAD Properties & Investments
ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000385873, NIP: 5252674404, REGON: 142929065

Kapitał zakładowy wpłacony w całości
w wysokości 300 000,00 zł

phone_icon +48 792 177 684
mail_contact biuro@arrowhead.pl

Fomularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami w szybki sposób, używając poniższego formularza


Nie jestem robotem
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*

*Wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy niniejszym wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Arrowhead Sp. z o.o. sp. k. jako administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie praw osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwanego „RODO”.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby związane z udzieleniem odpowiedzi na zgłoszenie zawarte w formularzu oraz na potrzeby prowadzonego przez firmę Arrowhead Sp. z o.o. sp. k. procesu najmu obiektów handlowych, w szczególności przesyłania w tym zakresie informacji, propozycji współpracy oraz ofert handlowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na formularz kontaktowy. Posiada Pani/Pan pełne prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich zmiany i poprawiania, a także prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu może się Pani/Pan kontaktować z administratorem danych pod adresem e-mail: biuro@arrowhead.pl, telefonicznie pod numerem: +48 792 177 684 lub listownie na adres Arrowhead Sp. z o.o. sp. k., Śmiała 26, 01-523 Warszawa.

Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pani/Pana, że firma Arrowhead Sp. z o.o. sp. k. przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa.