Zarządzanie nieruchomościami – usługi Arrowhead

Zespół Arrowhead zatroszczy się o bieżące zarządzanie nieruchomościami poprzez przejęcie kwestii umów z najemcami, nadzór nad stanem technicznym nieruchomości, czy rozliczenie oraz optymalizację kosztów funkcjonowania obiektu, w tym mediów.

Osiągnięcie odpowiedniej stopy zwrotu oraz utrzymanie wysokiej wartości galerii handlowej czy biurowca wymaga zadbania o szereg różnych detali. Jednak poprzez sprawne zarządzanie nieruchomością eksperci Arrowhead rozumieją również troskę o niezakłócone relacje pomiędzy właścicielami powierzchni oraz najemcami. Uwzględnienie interesów obydwu stron pozwala wyeliminować różnice zdań utrudniające podejmowanie niezbędnych decyzji w procesie zarządzania obiektem.

Usługi Arrowhead w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi:

  • dobór odpowiednich najemców powierzchni handlowych, usługowych, biurowych
  • wybór i nadzór nad podwykonawcami
  • planowanie i pilotowanie niezbędnych remontów oraz przeglądów technicznych
  • utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa obiektu
  • utrzymanie czystości placówki
  • optymalizacja kosztów operacyjnych nieruchomości
  • planowanie i realizacja strategii marketingowej